Privātuma politika

Lbta ievēro visas likumiskās prasības Jūsu privātuma aizsardzībai. Mūsu privātuma politika ir tiesisks formulējums, kurā izklāstīts, kā mēs ievācam informāciju par Jums, kā mēs varam Jūsu informāciju izmantot un kādi ierobežojumi ir attiecināmi uz Jūsu informācijas lietošanu.

“Nepersonīgā informācija” ir jebkura informācija, ar kuras palīdzību nav iespējams jūs identificēt un kuru mēs automātiski ievācam, kad ar tīmekļa pārlūka palīdzību Jūs atverat mūsu tīmekļa vietni. Šāda informācija var ietvert arī publiski pieejamu informāciju, kas ir kopīga gan Jums, gan arī citiem.

“Personu identificējoša informācija” ir publiski nepieejama informācija, ar kuru Jūs ir iespējams identificēt un kura tiek iegūta, lai sniegtu Jums pakalpojumus mūsu Tīmekļa vietnes ietvaros. Personu identificējoša informācija var ietvert tādu informāciju kā vārdu, e-pasta adresi un citu saistošu informāciju, kuru Jūs mums sniedzat vai arī kuru mēs no Jums iegūstam.

Ievāktā Informācija

Kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, Mēs automātiski ievācam informāciju par Jūsu ierīci laikā, kad Jūsu mobilajā telefonā vai tīmekļa pārlūkā  ir atvērta mūsu tīmekļa vietne. Šāda informācija parasti tiek uzskatīt par personīgu. Mēs ievācam sekojošo informāciju:

Sīkdatnes

Mūsu vietne izmanto “sīkdatnes”, lai noteiktu kuras mūsu tīmekļa vietnes Jūs esat apmeklējis. Sīkdatne ir neliels fails, kuru interneta pārlūks saglabā Jūsu datorā vai līdzīgā ierīcē. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietnes saturu. Vairumā tīmekļa pārlūku ir iespējams izslēgt Sīkdatņu lietošanu.  Tomēr, ja Sīkdatņu lietošana ir izslēgta, Jums nebūs iespējams izmantot daļu vai visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Ar Sīkdatnēm nekad netiek iegūta personu identificējoša informācija.

Trešo Pušu Sekošanas Rīki

Mēs arīdzan izmantojam trešo pušu nodrošinātos sekošanas rīkus, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju un tās funkcionalitāti. Šie trešo pušu sekošanas rīki ir izstrādāti tā, lai saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes lietojumu tiktu ievākta tikai Nepersonīgā informācija.  Tomēr, Jūs ar šo saprotat, ka šādus rīkus ir radījušas un pārvalda trešās puses, kas atrodas ārpus mūsu kontroles. Mēs neesam atbildīgi par to, kādu informāciju šādas trešās puses ievāc vai arī kā šādas trešās puses ievākto informāciju izmanto un aizsargā.

Kā Mēs Izmantojam Jūsu Informāciju

Mēs izmantojam no Jums saņemto informāciju sekojoši:

  • Mūsu Tīmekļa Vietnes Pielāgošana
  • Mēs varam izmantot Jūsu sniegto Personu identificējošo informāciju kopā ar jebkuru saņemto datoru informācijas daļu, lai pielāgotu mūsu tīmekļa vietni.
  • Mēs nepārdodam, neiznomājam vai citādi nesniedzam jūsu Personu Identificējošo Informāciju trešajām pusēm mārketinga vajadzībām.

Datu uzkrāšana

Mēs paturam tiesības ievākt un izmantot jebkuru nepersonīgo informāciju, kas iegūta laikā, kamēr izmantojāt mūsu tīmekļa vietni un uzkrāt šos datus iekšējo analīžu veikšanai, lai uzlabotu mūsu tīmekļu vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, kā arī nodot vai pārdot šos datus tālākai lietošanai citiem. Šādos datu kopumos nekad netiks iekļauta jebkāda jūsu personu identificējoša informācija.

Tiesiskā Ceļā Pieprasītā Informācijas Izpaušana

Mums tiesiskā ceļā var tikt pieprasīta jūsu personu identificējamās informācijas izpaušana, ja šāda informācijas izpaušana (a) tiek pieprasīta ar tiesas pavēstes vai cita tiesiska procesa veidā; (b) nepieciešama, lai palīdzētu likumsargājošo vai valsts izpildvaras iestāžu darbā; (c) nepieciešama, lai izmeklētu pārkāpumus vai citādi izpildītu Likumdošanā ietvertās prasības; (d) nepieciešams, lai izsargātu mūsu no tiesvedības vai prasībām no trešajām pusēm ieskaitot Jūs un/vai citus Biedrus; un/vai (e) nepieciešams, lai aizsargātu likumīgās tiesības, personīgu/reālu īpašumu, mūsu lietotājus un saistītos uzņēmumus.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē atrodamas saites uz citām, ārpus mūsu kontroles esošām vietnēm. Šīm vietnēm var būt atšķirīga un neatkarīga privātuma politika. Mēs nekontrolējam, nedz arī uzņemamies atbildību par šādām vietnēm un saites uz tām tiek nodrošinātas tikai mūsu apmeklētāju vērtība labad. Atverot šīs vietnes, Jūs šādi rīkojaties uz savu atbildību. Uz šādām, citām tīmekļa vietnēm mūsu privātuma politika nav attiecināma. Lai uzzinātu, kā trešo pušu vietnēs tiks izmantota Jūsu personīgā informācija, Jums nepieciešams iepazīties ar šādu trešo pušu privātuma politiku. Turklāt, šādās mājas lapās var būt atrodamas saites uz ar mums saistīto uzņēmumu tīmekļa vietnēm. Šī privātuma politika nav attiecināma uz ar mums saistīto uzņēmumu tīmekļa vietnē un lai uzzinātu šādās vietnēs tiks izmantota Jūsu personīgā informācija, Jums nepieciešams iepazīties ar to privātuma politiku.

Mūsu e-pasta politika

Mēs un ar mums saistītie uzņēmuma pilnībā ievēro saistošo valsts likumdošanu attiecībā uz SPAM izplatīšanu. Jums ir vienmēr iespējams atteikties no turpmāku e-pastu saņemšanas no mums un/vai ar mums saistītajiem uzņēmumiem. Mēs apņemamies nepārdot, neiznomāt vai citādi netirgoties ar Jūsu –e-pasta adresi ar jebkuru ar mums nesaistītu trešo pusi bez iepriekšējas Jūsu piekrišanas.

Ja Jums rodas jautājumu par mūsu privātuma praksi vai šo politiku, lūdzam ar mums sazināties.